pc-icon

TeraBox for Windows

Không gian lưu trữ đám mây khổng lồ giải phóng không gian cục bộ

Hỗ trợ tải lên và tải xuống các tệp lớn

Kích thước:52MPhiên bản:PCv1.6.2.1

Thích ứng hệ thống:XP/vista/win7/win8/win10/win11

Thời gian cập nhật:2022.05.12

Tải xuống