TeraTransfer
Truyền tải tệp kích cỡ siêu lớn

Thử nghiệm Beta có thời hạn

Nhận 1024GB dung lượng miễn phí
top-user